Custu situ impreat is cookie. Si ses de acòrdiu a sighire a ddu lègere serra cust'apolta.

Mèrula

16.90

  • Image of Mèrula
  • Image of Mèrula
  • Image of Mèrula

Nois nde amus disaogu,
nos satzamus a trimpone
e cumpare merulone
frùsciat cun su bicu grogu.

In sa traditzione cèltica de is animales-totem sa mèrula cantat dae s’àrvure de sa vida, chi creschet acanta de su mundu ultraterrenu. Su cantu suo portat a sa trance chi faghet intrare in su mundu parallelu. Sa mèrula connoschet su mistèriu de sa magia.


Tags
Mallieddas, Màllias, Tshirt, T-Shirt, Magliette, Maglietta, Ferpas, Felpa, Felpe, Sardigna, Sardegna, Sardinia, merlo, merula, merla.

Image of Ape e asino
Acabadu
Ape e asino
14.90
Image of Regina
Acabadu
Regina
14.90
Image of Mommoti
Mommoti
14.90
Image of Cosas Bellas
Cosas Bellas
14.90
Image of Mindiandu
Mindiandu
14.90
Image of Zigante Fenitziu?
Zigante Fenitziu?
14.90
Image of Fèminas
Fèminas
14.90
Image of Arceri brùnzinu
Arceri brùnzinu
14.90
Image of No ti mussist sa Lìngua
No ti mussist sa Lìngua
16.90
Image of Istàtua brùnzina
Istàtua brùnzina
14.90
Image of Nae nuràgica pirata
Nae nuràgica pirata
14.90
Image of Nuragics in Love
Nuragics in Love
14.90
Image of Boe Calavera
Boe Calavera
14.90
Image of SeadaS
SeadaS
14.90
Image of Petroglifos Famìlia
Petroglifos Famìlia
14.90
Image of Petroglifos Fèmina
Petroglifos Fèmina
14.90
Image of In sardu!
In sardu!
14.90
Image of Petroglifos Òmine
Petroglifos Òmine
14.90
Image of Nae nuràgica archeo
Nae nuràgica archeo
14.90
Image of Zigante Sardu
Zigante Sardu
14.90
Produtos simigiantes