Custu situ impreat is cookie. Si ses de acòrdiu a sighire a ddu lègere serra cust'apolta.

Mèrula

16.90

  • Image of Mèrula
  • Image of Mèrula
  • Image of Mèrula
  • Image of Mèrula
  • Image of Mèrula

Nois nde amus disaogu,
nos satzamus a trimpone
e cumpare merulone
frùsciat cun su bicu grogu.

In sa traditzione cèltica de is animales-totem sa mèrula cantat dae s’àrvure de sa vida, chi creschet acanta de su mundu ultraterrenu. Su cantu suo portat a sa trance chi faghet intrare in su mundu parallelu. Sa mèrula connoschet su mistèriu de sa magia.


Tags
Mallieddas, Màllias, Tshirt, T-Shirt, Magliette, Maglietta, Ferpas, Felpa, Felpe, Sardigna, Sardegna, Sardinia, merlo, merula, merla.

Image of Momoti (Nou)
Momoti (Nou)
14.90
Image of Mommoti Oferta
Stracu Baratu
Mommoti Oferta
10.90
Image of Tzintzigorru
Stracu Baratu
Tzintzigorru
10.90
Image of Arceri brùnzinu
Arceri brùnzinu
14.90
Image of Dimonieddu
Dimonieddu
14.90
Image of Petroglifos Famìlia
Petroglifos Famìlia
14.90
Image of Zigante Fenìtziu?
Zigante Fenìtziu?
14.90
Image of SeadaS
SeadaS
14.90
Image of Mindiandu
Mindiandu
14.90
Image of Istòria De Andrè
Istòria De Andrè
14.90
Image of Fèminas
Fèminas
14.90
Image of Istàtua Brùnzina
Istàtua Brùnzina
14.90
Image of Nae nuràgica pirata
Nae nuràgica pirata
14.90
Image of Nuragics in love
Nuragics in love
14.90
Image of Boe calavera
Boe calavera
16.90
Image of Libru de cosas bellas
Libru de cosas bellas
14.90
Produtos simigiantes